საინვესტიციო კომიტეტი

საპენსიო ფონდი

საინვესტიციო კომიტეტი წარმოადგენს შპს „საქაერონავიგაციის“ როგორც არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლის მიერ შექმნილ მმართველ ორგანოს, რომელსაც საპენსიო სქემის აქტივებით განხორციელებული ინვესტიციების ზედამხედველობა ევალება.

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემის საინვესტიციო კომიტეტი შედგება 5 წევრისაგან:

  • ირაკლი ზაქარეიშვილი – ფინანსების მართვის საკითხების მენეჯერი
  • სოფიო ტურაბელიძე – გენერალური დირექტორის მოადგილე ევროკონტროლთან ურთიერთობის დარგში
  • ბადრი ჯიჯელავა – მეტეოროლოგიური სამსახურის უფროსი
  • თამარ ოდიაშვილი – არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
  • რომან კარასევი – საჰაერო მოძრაობის მართვის სამსახურის უფროსი მეთვალყურე