არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის სამსახური

საპენსიო ფონდი

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემის ადმინისტრირება ხორციელდება შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისად.

სამსახურის სტრუქტურა:

  • თამარ ოდიაშვილი – არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
  • ივანე კვეზერელი – არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის სამსახურის ფინანსური მართვის სპეციალისტი;
  • გიორგი ხარაიშვილი – არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის სამსახურის იურისტი;
  • ანა გულორდავა – არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი.