ჩვენი მიზანი

საპენსიო ფონდი

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემის მონაწილეებისათვის ტკბილი სიბერის უზრუნველყოფა.